divendres, 20 de novembre de 2009

LES FAULES VÉNEN DE LLUNY!!

Ja ho heu llegit?
Ja ho veieu!!
Les dues faules inspiradores de l’espectacle fa més de 2500 anys que viatgen per la història de la humanitat.
El grec Isop, que va viure en el segle VI aC. ja les va contar.
Al segle I, Fedre les va escriure a Roma.
A l’Edat Mitjana, al segle XII, una dona, Maria de França, les va traduir del llatí per a un rei anglès.
En la Castella del segle XIV, Don Juan Manuel les va recollir en el seu llibre El conde Lucanor i, en la mateixa època, Don Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, les escriu en el Libro del Buen Amor.
Més endavant, en el segle XVII, les trobem en el francès La Fontaine i en l’espanyol Samaniego.

LLEGIM UNA ESTONA?
La zorra y el cuervo (Samaniego) Clica!!
La zorra y el cuervo (De la Fontaine) Clica!!
EL león y el ratón (Esopo) Clica!!
El león y el ratón (info) Clica!!