dimecres, 10 de febrer de 2010

MESCLES, SOLUCIONS I OBTENCIÓ DE NOUS MATERIALS

Si cliqueu aquí, podeu anar a la presentació amb la que varem donar suport  a la nostra exposició. No té continguts. Eren els títols dels apartats que anàvem explicant.
El suport visual el vam organitzar aportant materials i fent mescles i solucions a l'aula.